top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

איזה סיכון משמעותי לקחת?

המחקר מראה לנו שהמוכנות לקחת סיכונים היא אחת ההתנהגויות שמנבאות במאה ה-21 את ההצלחה שלנו גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית יותר מכמעט כל התנהגות אחרת.

יש הרבה מה להגיד על זה, איך מחנכים להתנהגות הזאת? מה מאפיין אנשים שיש להם את התכונה הזאת? (רמז – יחס אחר כלפי כישלון), איך מייצרים "מגרש משחקים" ארגוני ומשפחתי שמעודד לקיחת סיכונים מושכלת ושמותר לטעות בו? מה גבולות הגזרה של התכונה הזאת ומהי לקיחת סיכונים מזיקה...

אבל אני רוצה להתמקד בכם, אנשי המחר, תנו לנו השראה מהחיים שלכם:

איזה סיכונים משמעותיים לקחתם בחיים שבדיעבד אתם מרגישים שהשתלמו לכם ועזרו לכם להיות מי שאתם היום?

עוז גוטרמן ניב פרן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכן.ם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page