top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

אתם מעדיפים כישלון או הצלחה? מסתבר שזה לא כזה פשוט


אנשי המחר, מחקרים שבדקו יכולות למידה, מצאו שאנשים לומדים הרבה יותר טוב מכישלונות מאשר מהצלחות. מצד שני, את הביטחון העצמי שלהם, אנשים בונים מהצלחות ולא מכישלונות.

ד"ר מקסוול מאלץ בדק סטודנטים שתפסו את עצמם כחלשים במתמטיקה, הוא בנה עבורם סדרה של מבחנים מותאמים שמטרתם הייתה פשוטה – לייצר חוויית הצלחה ושיפור מצטבר (התחילו במבחנים מאד קלים ולאט לאט העלו את דרגת הקושי). נמצא שרוב הסטודנטים בקבוצה שיפרו מאד את הדימוי העצמי שלהם ואת התפיסה שלהם לגבי כישרון המתמטיקה שלהם, ובהמשך גם ציוני המבחנים שלהם מחוץ לניסוי המבוקר עלו באופן משמעותי.

אנשי המחר – יש כאן מתח מובנה – מצד אחד אני רוצה לייצר לאנשים חוויית הצלחה כמעט בכל מחיר (כולל לבנות להם מבחן ממש קל), כדי לבנות אצלם תחושת מסוגלות ובטחון עצמי גבוה. מצד שני אנשים לומדים הרבה יותר טוב מכישלון מאשר מהצלחה.


עוז גוטרמן ניב פרן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page