top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

הדבר המפחיד שגרם לאנשים לחשמל את עצמם


מחקר מעניין נתן למשתתפים לחצן ביד - ברגע שהם לחצו עליו הם קיבלו זרם חשמלי מכאיב ביותר (לא מסוכן, אבל ממש כואב).

שאלו את המשתתפים האם הם מוכנים ללחוץ שוב על הלחצן ולקבל עוד זרם חשמלי וכמובן שכולם השיבו שלא.

עכשיו השאירו אותם לבד במשך 20 דקות, עם הלחצן. נחשו מה - רוב האנשים כעבור מספר דקות לחצו על הלחצן וחשמלו את עצמם. חלקם אפילו חשמלו את עצמם מספר פעמים לאורך הדקות האלו עם עצמם.

החוקרים הסיקו מזה שרוב האנשים היום כל כך פוחדים משעמום, מאשכרה להיות לבד עם עצמם בלי גירויים חיצוניים, שהם מעדיפים את הכאב של מכת החשמל מהכאב הנפשי של השעמום.

אנשי המחר, אתם חושבים שזו פרשנות נכונה או שיש הסבר אחר לתופעה המוזרה הזו?


עוז גוטרמן ניב פרן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page