top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

הדיאטה שעובדת על אנשים


אנשי המחר,

מחקר גדול בארה"ב בדק את האפקטיביות של 14 הדיאטות הפופולריות ביותר בזמנו. הוא בחן את ההשפעה שלהן לאורך שנה על כ-22,000 אנשים עם עודף משקל, שהתמידו בדיאטות הללו למשך חצי שנה לפחות.

להלן התוצאות: במהלך חצי השנה הראשונה, כמעט כל מי שהצליח להתמיד בדיאטה הוריד משקל והראה שיפור במדדי לחץ דם וכולסטרול. אבל, הבשורות הרעות הן שלאחר שנה, בכל הדיאטות, הרוב המכריע של המשתתפים חזר למשקל הקודם ולמדדים הגרועים שלפני הדיאטה.

אנשי המחר, לאור הנתונים האלו, מה דעתכם על הדיאטות הפופולריות? תעשיית כסף צינית? מוצר טוב שפשוט לא מותאם לפסיכולוגיה האנושית? או, אולי זה הפתרון הגרוע הכי טוב שמצאנו עד עכשיו וזה עדיף מכלום?

עוז גוטרמן ניב פרן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכן.ם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page