top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

הדרכים אל האושר שלא נפגשות


אנשי המחר, התייעצות.

כולנו רוצים להיות מאושרים יותר, השאלה כמובן היא איך.

אם נקשיב לתורות המערב, אחת הדרכים הכי טובות להיות מאושר היא לממש את עצמך. אם תהיתם לגבי המימוש העצמי, אז הוא אמור להגיע דרך חיים מלאי משמעות של הצבת מטרות והשגתן. כלומר, הדרך אל האושר בנויה מהצבת מטרות משמעותיות עבורך והתקדמות מתמדת לעברן.

מצד שני, תורות המזרח אומרות פחות או יותר את הדבר ההפוך לגבי אותה שאלה בדיוק.

הדרך אל האושר מצויה בזניחת הדאגות, הפחדים והמחשבות על העתיד, והתמקדות מוחלטת בכאן ועכשיו. למעשה, ככל שתצליח להיות יותר נוכח בחוויית הרגע הזה, תהייה יותר מאושר.

חשוב לציין שמבחינת המחקר שתי הדרכים הוכחו כאפקטיביות – כלומר, גם אנשים שממוקדים בעתיד ובהשגת מטרות משמעותיות וגם אנשים שעושים הרבה מדיטציה וממוקדים בחוויית ההווה נמצאו כיותר מאושרים מהממוצע.

אנשי המחר, איך אתם מיישבים את הסתירה הזו? איך אתם הולכים בשתי הדרכים הללו אל האושר?


עוז גוטרמן ניב פרן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכם.ן לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page