top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

הפער בין מה שאנחנו מאמינים שמשפיע אלינו למה שמשפיע עלינו בפועל

במחקר שנערך על 800 תושבי קליפורניה, נבדק עד כמה הם שיתפו פעולה עם קמפיין של חיסכון באנרגיה.

כששאלו אנשים שעשו מאמץ לחסוך באנרגיה למה הם עשו זאת גילו שהמוטיבציה שלהם הייתה לסייע לסביבה ולאחרים. אחרים דיברו על הרצון לחסוך בכסף. אף אחד כמובן לא אמר שאחרים השפיעו עליו.

אבל כשבדקו את הנתונים, השאלה היחידה בסקר שחזתה כמה אנשים חוסכים בפועל היתה כמה הם חושבים שהשכנים שלהם חוסכים.

מה המחקר הזה מלמד אותנו? הוא מלמד שההשפעה החברתית עלינו היא חזקה באותה המידה שהיא שקופה.

חוסר המודעות להשפעה החברתית גורם לאנשים להקיף את עצמם באנשים שמזיקים להם ולאפשר ללא כל התערבות לילדים שלהם להתחבר לילדים שמדרדרים אותם.

אנשי המחר, עד כמה אתם מנהלים את הסביבה החברתית שלכם? עד כמה אתם מנהלים את הסביבה החברתית של הילדים שלכם?


עוז גוטרמן ניב פרן

bottom of page