top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

השקרים שאנחנו מספרים לעצמינו


איך אנחנו מקבלים החלטות?

אנשי המחר, במחקר מאד מעניין שמו את הנבדקים ב FMRI מול 3 כפתורים בצבעים שונים, וביקשו מהם ללחוץ על איזה כפתור שהם רוצים, מתי שהם רצים.

לאחר מכן ביקשו מהם להסביר למה הם לחצו דווקא על הכפתור הזה. הם כמובן הסבירו למה.

מה שמטריד בכל הסיפור זה שהאזור במוח, בקורטקס, שמשויך לקבלת החלטות, נדלק אחרי פעולת הלחיצה ולא לפניה

מה זה אומר לנו? שבהרבה מקרים המוח שלנו מקבל החלטה לא מודעת ולא רציונאלית, ורק אחרי קבלת ההחלטה המוח הרציונאלי שלנו נזעק להסביר ולהצדיק אותה ולקחת עליה קרדיט.

אני בוחר לקדם מישהו או לגייס מישהו לעבודה מתוך מבחר אנשים כי הוא בא לי הכי טוב בעין? מה פתאום, אני לא כזה שטחי, המוח שלי מיד מגייס שלל סיבות למה קיבלתי החלטה רציונאלית והוא האדם הכי מתאים לתפקיד.

אדם שאני לא סובל בעבודה אומר משהו ואני מיד לא מסכים איתו? המוח שלי מיד נחלץ למצוא הסברים למה הדעה שלו באמת לא נכונה.

אנשי המחר, האם אתם מודעים להטיה הזו? מה אתם עושים כדי לשפר את קבלת ההחלטות שלכם?


ניב פרן עוז גורטמן

bottom of page