top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

כמה להיות הורה זה דבר נורא, הורס את החיים, מחריב את הזוגיות והורג את האושר.

יש ג'אנר בתקשורת של מערכונים, סדרות, סרטים וכו' שמחנכים את הקהל שוב ושוב כמה להיות הורה זה דבר נורא, הורס את החיים, מחריב את הזוגיות והורג את האושר. כן, אני כבר רואה את התגובות שיסבירו לי שזה רק מקרי. בעיני זה לא. בעיני זה מייצג את הדעות של הרבה יוצרים שאחוז גבוה מהם (לפחות בהשוואה לאוכלוסייה) מתנגד לגידול ילדים ברמה האישית שלהם (אל הורות) או ברמה החברתית (תפיסה של ילדים כגורם הפוגע בסביבה ומזיק לצפיפות בארץ). לכן לדעתי רואים הרבה פחות את היופי, את החום, את הקירבה, את השמחה ואת אושר. ברור שיש קושי, כמו בכל דבר שחשוב לנו ואנחנו משקיעים בו, אבל החלקים החיוביים גם הם עצומים.

אנשי המחר, אתם מסכימים איתי שזו מגמה בתקשורת או שרק נדמה לי? מה דעתכם, אם קיימת מגמה כזו, האם היא משפיעה בפועל על בחירות של אנשים?

עוז גוטרמן וניב פרן מזמינים אתכן.ם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.bottom of page