top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

לבחור רגשות בלחיצת כפתור.

בשבילי זה מעט מפחיד, אבל אתם מסתכלים על העתיד. כן זו רק פרסומת שצילמתי ברכבת וכנראה אין בה ממש, אבל זו רק שאלה של זמן.

לדוגמה הנוירולוגית פרופ' הלן מייברג כבר הצליחה בעזרת הפעלה חשמלית של מרכזים במוח להעלים דיכאון.

איך יראה העולם כשנוכל לבחור את הרגשות שלנו בעזרת שתייה או אפילו בלחיצת כפתור?


עוז גוטרמן ניב פרן

עוז גוטרמן וניב פרן מזמינים אתכן.ם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page