top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

למה אנחנו כל כך מאושרים?

בכל מדדי האושר העולמיים אנחנו תמיד ממוקמים במקום גבוה מאד, על סף העשירייה הפותחת (מקום 11 ו 12 מכל המדינות בעולם במדדים של השנתיים האחרונות).

עם כל התלונות שאני שומע על יוקר המחיה, על הקיטוב, על אי השוויון, על בירוקרטיה הרסנית, על היותנו עדיין חיים על חרבנו ומוקפים אויבים - כשזה מגיע לאושר שלנו, נראה שהדברים האלו בסופו של יום לא פוגעים בו כלל.

אנשי המחר, איך אתם מסבירים את זה? מה לדעתכם סוד האושר הישראלי? ממש טוב פה? זאת גישה מיוחדת שיש לנו? מה לדעתכם קורה פה שהופך אותנו לאומה מאושרת?


עוז גוטרמן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכן.ם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page