top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

מתי לאחרונה ביקשתם פידבק?


אנשי המחר,

מחקרים על אנשים שנמצאים בצמיחה מתמדת (Growth Mindset) מראים לנו שהאנשים האלו צמאים לפידבק ומחפשים פידבק כל הזמן. הם לא עושים את זה ממקום של חולשה וביטול עצמי, ההיפך – ממקום של עוצמה, בטחון עצמי ורצון להמשיך ולהשתפר.

לעומתם, אנשי ה"ככה אני" (Fixed Mindset), לא אוהבים פידבק ולא באמת רוצים לשמוע פידבק (אלא אם כן הוא משבח אותם, כמובן). הם, אגב, רואים בקשת פידבק כהפגנת חולשה.

מתי שאלתם את הילד שלכם "במה אני צריך להשתפר כאבא/אמא? "

מתי שאלתם את ההורים שלכם "במה אני צריך להשתפר כבן/בת שלכם?"

אנשי המחר, איך אתם מעודדים את עצמכם ואת הילדים שלכם לבקש פידבק? איך אתם בונים מנגנונים של פידבק בזוגיות שלכם? בעבודה?


עוז גוטרמן ניב פרן

ניס פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.

bottom of page