top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

נשים צנועות


אנשי המחר, קבלו נתון מקומם: נשים בעבודה משתפות בהצלחות חצי מגברים. קראתם נכון – חצי. אישה שתשתף הצלחות פי 2 היא לא טובה בזה, היא פשוט מגיעה לממוצע הגברי.

גבר מסיים פרויקט ממוצע לחלוטין, מיד הוא שולח מייל בתפוצת נאטו: "גאה לשתף ש... עשינו... והצלחנו... והשגנו...". אישה מסיימת פרויקט מדהים – היא לא שולחת מייל לאף אחד.

כששואלים אותה למה את לא משתפת אז היא עונה: "זאת העבודה שלי, מה יש לספר?" או: "זה לא התפקיד שלי, שהמנהל שלי ישתף, זה התפקיד שלו", או שהיא אומרת: "אני לא אוהבת להשוויץ, אני צנועה". ועל זה אמרה פעם גולדה מאיר ז"ל: "את לא מספיק טובה כדי להיות צנועה, תירגעי".


עוז גוטרמן ניב פרן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכן.ם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page