top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

על מיניות והצלחה עסקית


רעיון מעניין ששמעתי מחברה יקרה:

המיניות שלך (כאישה) קשורה להצלחה העסקית שלך

למה?

אם מגיל צעיר חונכת שהגוף שלך הוא אובייקט, שאת צריכה להיות יפה כדי שיאהבו אותך, שאת אמורה להביא ילדים, שביחסים עם גבר את צריכה לתת לו כדי לרצות אותו... אז את תתנהגי ככה גם בעולם העסקי.

את תשבי בדיון ותגידי את מה שיגרום לאנשים לאהוב אותך ולא את מה שאת חושבת באמת. את תגידי את מה שהבוס שלך רוצה לשמוע. את תרגישי ותפעלי כאילו את צריכה אישור מהסביבה כדי להיות מוצלחת באמת.

מצד שני אם את גדלה כשאת במרכז, כשאת הסובייקט, שגם הגבר צריך לרצות אותך, שאת אומרת מה שאת חושבת ושאם בכלל מישהו צריך אישור ממישהו אז אחרים צריכים ממך ולא את צריכה מהם.

אם את פה בשביל להנות ולממש את עצמך – אז זה מתבטא גם במיניות שלך וגם בהצלחה העסקית שלך. אין דרך אחרת.

עוז גוטרמן ניב פרן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכן.ם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page