top of page

ספרי המחר

תוכנית אומץ

האם ניתן לשנות את פני החברה הישראלית?

נסו לדמיין חברה שכל ילד זוכה בה לכל הסיוע הלימודי שהוא זקוק לו; חברה שאין בה רעבים, ואיש אינו קופא בה מקור בחורף; חברה שהערבות ההדדית היא עצם מעצמותיה.


זו החברה שאני רוצה לחיות בה. זו החברה שבה אני רוצה לגדל את ילדי. זו החברה שכולנו יכולים לחיות בה. אין ולוּ סיבה אחת לא לדרוש לחיות בחברה כזו. כל שדרוש הוא האומץ ליצור אותה. ספר זה הוא תוכנית פעולה ליצירתה של חברה כזו - תוכנית ישימה, מעשית, שאינה דורשת אפילו תוספת תקציבית ניכרת.


רק אומץ.


כל הרווחים מן הספר מוקדשים לעמותת אומץ, הפועלת ליישום התוכנית.

bottom of page