top of page

מוצרים דיגיטלים

הנעה אפקטיבית

ההדרכה המקוונת של הדור החדש

חלק מרכזי, חיוני ומאתגר מחוויית העבודה בעולם המודרני הוא הצורך המתמיד להניע את סביבתנו למוטיבציה מתמשכת לדברים שאותם אנחנו רוצים שיעשו. היכולת להניע קולגות, מנהלים, עובדים ולקוחות היא אחד הכלים הבסיסיים ביותר


בעולם העבודה המודרני.


כשחסר ידע מעשי בהנעת אנשים, במקרים רבים הם יבצעו את הדברים ברמה נמוכה, באיחור או שלא יבצעו בכלל. בהכשרה דיגטלית חדה, מהנה, קצרה ומדויקת, נדבר על הכלים של המחקר החדש. מה למדנו במשבר הקורונה על הנעה


מרחוק? מה אפשר וכדאי ללמוד מאלו שמצטיינים בהנעת אנשים ללא סמכות?


סרטוני ההכשרה בנויים כתהליך שיעביר אותנו מידע לעשררה, מהבנה והפנמה לפעולות פרקטיות בשטח הייתם רוצים להשתפר בהנעת אנשים? רוצים להבין מה באמת מניע בני אדם לפעולה – היה חשוב לנו להביא לכם את הערך הרב ביותר, בצורה המדויקת והמותאמת ביותר לאנשים עמוסים בעולם שטס קדימה.

bottom of page