top of page

הכשרות

העברת מסרים וניהול פרזנטציות

הכשרת העברת מסרים וניהול פרזנטציות

"אין לראות את הדברים היטב אלא בלב בלבד, כי החשוב באמת סמוי מן העין"

- אנטואן דה סנט-אכזופרי


בעולם הניהול המודרני העברת מסרים הופכת יותר ויותר למיומנות ליבה למנהלים, מיומנות קריטית להצלחה והישגים בכל תחום בארגון.

בהכשרה קריטית זו נתוודע אל שילוב העולמות המרתק של העברת מסר, שפת גוף ועמידה מול קהל, מרכישת מיומנויות הכרחיות של בניית Pitch מעולה, ניהול פרזנטיה, העברת מסרים חדים וברורים, שליטה בשפה לא מילולית והתאמה מקצועית לקהל היעד ועד כלים אפקטיביים להתמודדות נכונה עם התנגדויות וקריאת אנשים.

ההכשרה מביאה את הידע החדש והעדכני בתחום, משחיזה בפועל את המיומנויות, עוקרת טעויות נפוצות ומחדדת הרגלים משמעותיים של שפת גוף בפרזנטציה ופיתוח כריזמה.

באמצעות תרגול התנהגותי, משוב מצולם, והבנת התמונה השלמה של מרחב הפרזנטציה, המשתתפים מפתחים ומשפרים יכולות של ניהול אווירה, הכנה מקצועית ועמידה מול קהל – איך מרגשים, איך מצחיקים וארך מייצרים לפרזנטציה נרטיב קליט ומשכנע.

הכשרה הכרחית וחסרת תחליף למנהלים ועובדים אפקטיביים.


תוצרים, כלים מעשיים, עקרונות עבודה וידע מקצועי איתם נצא מההכשרה:


  • בהירות מחשבתית - איך מנסחים ומעבירים מסר חד, ברור וקליט

  • הסיפור הוא הכל - איך בונים נרטיב נכון ואפקטיבי לפרזנטציה

  • סינכרוניזציה יזומה - חוקים ומודלים להתאמה נכונה לקהל השומעים

  • אינטליגנציה רגשית וניהול רגשות בעצמי ובקהל

  • הכנה נכונה - ניצחון לפני שהקרב מתחיל

  • חמש עקרונות להתמודדות חכמה ויעילה עם התנגדויות

  • פרזנטציה אפקטיבית - בניית מצגות נכונה ושימוש נכון במצגת

  • שפת גוף - שליטה במה אני משדר החוצה

  • קריאת שפת גוף - הבנת הסיטואציה הלא מילולית בחדר ותגובה נכונה אליה

  • התנהגויות לשיפור הכריזמה וחוש ההומור

bottom of page