top of page

הכשרות

מנהיגות צוותית

יסודות של מנהיגות ומצויינות בהובלת צוותים וארגונים

"קברניט שלא יודע לאן הוא רוצה להפליג - שום רוח שבעולם לא תיקח אותו לשם"

- עמי איילון


לנהל פירושו להוביל ולהנהיג פירושו להוביל באופן אפקטיבי, לכן מנהיגות היא שם המשחק!


מנהיגות נכונה מובילה למוטיבציה, לחתירה למטרה ולהשגת תוצאות. קל לזהות מנהיגות, אך האומנות של בניית מנהיגות דורשת את הידע העדכני ביותר לגבי סוגי המנהיגות ודורשת את היכולת לבנות את המנהיגות של המנהל מתוך זיהוי העוצמות המנהיגותיות שלו.


אין סוג אחד של מנהיגות - מנהיגים פועלים בהצלחה בצורות שונות - והם משגשגים כאשר הם פועלים בהתאם לסגנון המנהיגות האישית שלהם.


בהכשרה חדשנית, באמצעות הידע המחקרי החדש ביותר וע"י תרגול ופרקטיקות קונקרטיות בשטח, לומדים המנהלים לזהות את אופי המנהיגות האישית שלהם ורוכשים את היכולת ליישם ולהעצים אותה.


הכשרה חווייתית, אפקטיבית ועוצמתית שהיא חובה לכל מי שמוביל אנשים.


כלים וידע איתם נצא מההכשרה:


  • מנהיגות אישית מחקרים והרגלים של מצוינות והובלה בכל תחומי החיים.

  • שישה צירי המוטיבציה מתיאוריה להפעלה בשטח.

  • ניהול פיגמליוני – לכוון את הספינה אל המצוף.

  • כשלים וטעויות נפוצות בהנעת כפיפים.

  • כניסה לתפקיד ומעבר תפקיד בצורה מיטבית.

  • פרואקטיביות מנהיגותית – הבסיס לאינטגריטי ביצועי וקבלת החלטות איכותית.

  • מנהיגות צוותית בניית, ניהול והובלת צוות – ידע מחקרי ופרקטיקות בשטח.

  • מתאוריה למעשה - תכנית פעולה אישית ומנגנונים לשיפור מתמיד.

bottom of page