top of page

הכשרות

מצטיין מהרגע הראשון

כלים להצלחה ומצוינות מהרגע הראשון

כלים להצלחה ומצוינות מהרגע הראשון


כניסה נכונה לתפקיד ולארגון.


כל אדם הנכנס לתפקיד חדש מעוניין להצליח, ולמרות זאת רק חלק מהעובדים מתבלטים ומגיעים להישגים ואילו האחרים נשארים מאחור.


בסדנה חווייתית ומרגשת מקבל העובד החדש כלים ומיומנויות שיאפשרו לו ללמוד את התפקיד אליו הוא נכנס, לשים את עצמו ב- Mindset הנכון, לקחת אחריות על תהליך הכניסה לתפקיד, להתמודד במידת הצורך עם קשיים ובעיות בארגון החדש ובתפקיד החדש ובעיקר לזהות את המאפיינים הנחוצים לצורך הצלחה בסביבת העבודה.


כניסה נכונה לתפקיד עשויה להוות את ההבדל בין תרומה לארגון ותחושת סיפוק של העובד לבין תחושת כישלון ותסכול.

ההכשרה מספקת כלים ומיומנויות וכל אחד מהעובדים לומד לזהות את הנקודות שיהוו עבורו את המפתח להצלחה בתפקיד והתמודדות הנכונה.


תוצרים, כלים מעשיים, עקרונות עבודה וידע מקצועי איתם נצא מההכשרה:


  • בניית קשרים עם הכניסה למקום העבודה.

  • מצב Mindset של צמיחה ולא של יציבות.

  • תפישת תפקיד מועילה ומקדמת. שיח ותקשורת נכונה עם מנהלים וקולגות.

  • הבנת התרבות הארגונית והדרישות המקצועיות.

  • לקיחת אחריות על ההצלחה בתפקיד.

  • זיהוי מקורות עוצמה ושימוש בהם.

bottom of page