top of page

ספרי המחר

יש גבול

שמונת המפתחות להצבת גבולות לילדים

יש גבול הוא מדריך חדשני, בהיר וידידותי להצבת גבולות בגידול ילדינו. יש גבול מיועד להורים לילדים צעירים, אך מבהיר את העקרונות המתאימים לכל גיל ולכל מסגרת חינוכית.

הצבת גבולות היא מיומנות חשובה מאין כמוה עבור כל מי שרוצה ילדים מאושרים ובטוחים בעצמם – ולא פחות מכך, עבור כל מי שרוצה לבסס סביבה משפחתית נינוחה ומאושרת. הצבת גבולות היא מיומנות נרכשת, ויש גבול מציג עקרונות ברורים, מעשיים ונוחים שיאפשרו לנו לעשות זאת בפשטות וביעילות. הצבת גבולות באופן טבעי, מקצועי ונעים מקדמת תקשורת נכונה בינינו לבין ילדינו, ומאפשרת לשאר פעילויות הבית להתקיים בצורה נעימה ומאושרת.

הספר יש גבול כולל דוגמאות מעשיות רבות והוא מלווה באתר אינטרנט שבו שאלות ותרגילים המותאמים לכל אחד מן הפרקים בספר.


בין הנושאים שבהם עוסק הספר:

  • גבולות כחלק מרכזי בבריאותם הנפשית של ילדים.

  • יצירת אווירה חיובית כחלק מרכזי בתהליך הצבת גבולות.

  • כיצד מענישים בצורה נכונה.

  • אחידות, תיאום ותקשורת נכונה בין ההורים בנושאי ענישה והצבת גבולות.

  • דוגמאות מעשיות ותיאורי מקרים מחייהן של משפחות בישראל.

bottom of page