top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

הקשבה למתקדמים:


הנה הרגל מדהים להקשבה וחיבור משפחתיים – חמש דקות שקט (זהירות ממכר).

יש לנו הרגל משפחתי קבוע – חמש דקות שקט. בכל מקום שאנחנו מבקרים או מטיילים אנחנו מפעילים 5 דקות בסטופר וכולם שותקים ומקשיבים לעולם שסביבם. ההרגל התחיל בטיולים – שם אנחנו עושים 5 דקות שקט כמה פעמים ביום. השקט בנחל, על צוק ומתחת לעץ הוא שקט אחר. מהר מאוד ההרגל הזה הפך למשהו קבוע בהרבה מצבים – כשיושבים בגינה, ברחוב בתל אביב, בים וכו'. גם רעש רקע לא מפריע לשקט - הוא חלק ממה שמיוחד במקומות מסוימים.

הרגעים של השקט תמיד קסומים ותמיד מחברים אותנו בצורה עמוקה יותר למקומות בהם אנחנו נמצאים ומגלים לנו דברים חדשים שאליהם לא שמנו לב.

אנשי המחר מה דעתכם על ההרגל הזה? איך אתם מעודדים הקשבה?


עוז גוטרמן וניב פרן

עוז גוטרמן וניב פרן מזמינים אתכם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page