top of page

מחשבות שחשבנו לשתף

מה שמואר צומח"


אנשי המחר, זה משפט נפלא ששמעתי מחבר יקר, טל בשן.

מה שהשמש מאירה עליו צומח – גם הפרחים וגם העשבים.

אנחנו בדיוק אותו דבר – מה שאנחנו מאירים עליו – צומח – גם לטוב וגם לרע.

אם אני מאשים את אשתי שהיא לא בסדר במשהו – הדבר הזה יצמח עוד.

אם אני כועס על הילד שלי שהוא ככה וככה – הוא יהיה עוד מהדבר הזה.

אם אני מלקה את עצמי למה אני לא... אני אמשיך להיות לא (גם במחקר אנחנו רואים שהלקאה עצמית לא עוזרת להשתפר כלל וכבר כתבנו על זה בקבוצה).

הדבר המעניין הוא שאנחנו לא מחליפים אסטרטגיה גם כשברור שהיא לא עובדת.

אני רב עם אשתי בפעם העשרים על אותו דבר באותן המילים

אני כועס על הילד על אותו דבר בפעם השלושים

אני מאוכזב מעצמי בפעם ה...

מתי אני אעצור ואבין שהאסטרטגיה שבחרתי לא טובה, בהרבה מקרים היא ממש מזיקה. גם ההתנהגות שרציתי לשנות לא השתנתה בכלל (אולי אפילו התגברה), וגם הוספתי למערכת היחסים הזאת הרבה כעס, אכזבה וחוסר אמון שלא היו שם קודם.


עוז גוטרמן ניב פרן

ניב פרן ועוז גוטרמן מזמינים אתכן.ם לראות את כל התכנים בקבוצת הפייסבוק של מר מחר.


bottom of page